Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX FL612

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX FL612

Bạn có thể tiến hành cài đặt các chức năng lần lượt như sau:hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic fl 612

1. ĐẶT THỜI GIAN
– Bạn ấn phím [MENU] – Tiếp tục ấn ◄►cho đến khi màn hình hiển thi:
SET DATE & TIME
– Bạn ấn phím [SET] – Màn hình hiển thị ngày tháng do nhà sản xuất cài, bạn có thể sử dụng bàn phím để vào tháng – ngày- năm – giờ – phút cho máy.
– Bạn ấn phím [*] để chọn AM, hoặc phím [#] để chọn PM.
– Cuối cùng, bạn ấn phím [SET] để ghi nhớ,ấn [MENU] để thoát

2. ĐẶT LOGO
– Bạn ấn phím [MENU] – Tiếp tục ấn ◄►cho đến khi màn hình hiển thi:
YOUR LOGO
– Bạn ấn phím [SET] ; Khi đó bạn có thể vào tên công ty, địa chỉ, số điện thoại bằng bàn phím trên máy.
– Cuối cùng, bạn ấn phím [SET] để ghi nhớ, ấn [MENU] để thoát

3.VÀO SỐ FAX
– Bạn ấn phím [MENU] – Tiếp tục ấn ◄►cho đến khi màn hình hiển thi:
YOUR FAX NO
– Bạn ấn phím [SET]; Lúc này trên màn hình hiển thị con chuột nhấp nháy để bạn vào số Fax của bạn.
– Cuối cùng, bạn ấn phím [SET] để ghi nhớ, ấn [MENU] để thoát

4. ĐẶT CHẾ ĐỘ IN BÁO CÁO SAU MỖI BẢN FAX
– Bạn ấn phím [MENU] – Tiếp tục ấn ◄►cho đến khi màn hình hiển thị:
SENDING REPORT
=ERROR [+/-] – Bạn có thể ấn phím [+] hoặc [-] để chọn chế độ.
– Chế độ ERROR : in báo cáo khi Fax lỗi.
– ON: In ra sau mỗi khi gửi Fax.
– OFF: Không in báo cáo.
– Cuối cùng, bạn ấn phím [SET] để ghi nhớ

5. ĐẶT CHẾ ĐỘ NHẬN FAX
• Chế độ nhận FAX tự động
– AUTO ANSWER: ON
– Màn hình hiển thị FAX ONLY
– Máy tự động nhận Fax, bạn có thể hoàn toàn yên tâm đi ra ngoài mà không sợ bị nhỡ các bản FAX khi người khác gửi đến.
• Chế độ TEL/FAX
– AUTO ANSWER: OFF
– Bạn lần lượt ấn ba phím [#] [7] [3] – Màn hình hiển thị TEL/FAX
– Tất cả các cuộc gọi đến nếu là tín hiệu Fax thì máy sẽ tự động nhận không đổ chuông, nếu là tín hiệu điện thoại thì máy sẽ đổ chuông 3 lần. Sau 3 lần đổ chuông máy sẽ chuyển sang tín hiệu Fax
• Chế độ nhận FAX thủ công.
– AUTO ANSWER: OFF
– Bạn lần lượt ấn ba phím [#] [7] [3] – Màn hình hiển thị TEL
– Khi này có chuông đổ đến bạn nhấc điện thoại để nghe, nếu là tín hiệu FAX bạn chỉ cần thao tác ấn phím [FAX/START] và đặt ống nghe xuống máy sẽ tự nhận FAX cho bạn.

6. ĐẶT SỐ HỒI CHUÔNG ĐỂ NHẬN FAX ( Khi máy để chế độ FAX ONLY- chỉ nhận Fax ) :
– Bạn ấn phím [MENU] – Tiếp tục ấn ◄►cho đến khi màn hình hiển thi:
FAX RING COUNT
– RING=2 [+/-] – Bạn có thể ấn phím [+] hoặc [-] để chọn số lượng hồi chuông từ 1-9 .
– Nếu dùng kết hợp với máy trả lời tự động thì cần đặt hơn 4 hồi chuông.
– Cuối cùng, bạn ấn phím [SET] để ghi nhớ, ấn [MENU] để thoát

7. ĐẶT CHỨC NĂNG THỐNG KÊ CỦA MÁY FAX : ( Sau 30 bản Fax )
– Bạn ấn phím [MENU] – Tiếp tục ấn ◄►đến khi xuất hiện “ADVANCED SETTING” , ấn [SET] Tiếp tục ấn ◄►cho đến khi màn hình hiển thị:
AUTO JOURNAL
– Bạn có thể ấn phím [+] hoặc [-] để chọn chế độ ON ( sẽ in báo cáo thống kê sau mỗi 30 bản ), hoặc chế độ OFF ( không in báo cáo này ).
– Cuối cùng, bạn ấn phím [SET] để ghi nhớ, ấn [MENU] để thoát

8. ĐẶT CHỨC NĂNG GỬI FAX THEO GIỜ
– Bạn ấn phím [MENU] – Tiếp tục ấn[◄] hoặc[►]đến khi xuất hiện “ADVANCED SETTING”, ấn [SET] – Tiếp tục ấn ◄►cho đến khi màn hình hiển thi:
DELAY SENT
– Bạn có thể ấn phím [+] hoặc [-] để chọn MODE= ON.
– Bạn ấn phím [SET] thì máy sẽ hiển thị NO= ; Sau đó, vào số Fax mà bạn cần Fax.
– Bạn ấn phím [SET] – Màn hình sẽ hiển thị TIME=12:00 AM ; Bạn có thể sử dụng bàn phím để cài đặt giờ gửi Fax.
– Cuối cùng, bạn ấn phím [SET] để ghi nhớ, ấn [MENU] để thoát

9. KHAI THÁC BỘ NHỚ CỦA MÁY :
• Lưu tên và số:
– Bạn ấn phím [DIRECTORY PROGRAM ] :
– Nhấn mũi tên ◄►
– Vào tên người cần nhớ
– Nhấn phím SET
– Vào số điện thoại
– Nhấn phím SET
– Nhấn DIRECTORY PROGRAM để thoát ra ngoài
• Sửa chữa tên người lưu trong bộ nhớ :
– Nhấn phím ►
– Bạn nhấn phím [ + – ] cho đến khi tên người cần xoá hiện trên màn hình.
– Nhấn [DIRECTORY PROGRAM] – Nhấn [*] và sửa tên
– Nhấn [SET] và sửa số điện thoại.
– Sau đó thực hiện tuần tự như quá trình nhớ số điện thoại.
– Nhấn [STOP] để thoát
• Xoá tất cả lưu trữ trong bộ nhớ :
– Nhấn phím ►
– Bạn nhấn phím [ + – ] cho đến khi tên người cần xoá hiện trên màn hình.
– Nhấn phím [DIRECTORY PROGRAM]

Dịch vụ sửa máy in, nạp mực máy in tận nơi.
TÂM HỶ sẽ có mặt sạu 30 – 45 phút sau khi nhận cuộc gọi.

Nhấc máy gọi ngay: 0902 432 799

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *